Overige stammen

Laatst bijgewerkt: maandag 13 februari 2017

Genealogie van Minne Bartels

I.1    Minne Bartels.
Gehuwd op 19‑05‑1782 te Lichtaard met Rixtje Nuttes Miedema.
Uit dit huwelijk:
1. m    Bartel Minnes Jongsma (Manweg), geboren 00‑00‑1786 te Veenwouden (zie II.1).

II.1    Bartel Minnes Jongsma (Manweg), geboren 00‑00‑1786 te Veenwouden, zoon van Minne Bartels (zie I.1) en Rixtje Nuttes Miedema.
Gehuwd (1) op 30‑12‑1813 te Nes (WD) met Grietje Wybes Klaver, 20 jaar oud, geboren op 15‑05‑1793, overleden voor 1831, dochter van Wybe Tammes Klaver en Dieuwke Gerrits.
Gehuwd (2) op 27‑05‑1831 te Westdongeradeel met Aaltje Hendriks Kleiterp, geboren rond 1794 te Hantum, overleden voor 1831, dochter van Hendrik Eelzes Kleiterp en Grietje Jacobs.
Uit het tweede huwelijk:
1. v    Grietje Bartels Jongsma, geboren op 15‑07‑1824 te Hantum, overleden op 30‑11‑1869 te Ee op 45‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 07‑06‑1856 te Ferwerderadeel met Aris Arjens Dreijer, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 02‑03‑1831 te Ee, overleden op 23‑11‑1892 te Ee op 61‑jarige leeftijd, zoon van Arjen Aris Dreijer en Tjitske Minnes Tibstra.
{Hij is later gehuwd op 39‑jarige leeftijd op 21‑04‑1870 te Oostdongeradeel met Reinauw Hiemstra, 48 jaar oud, geboren op 01‑11‑1821 te Ee, overleden op 26‑02‑1898 te Ee op 76‑jarige leeftijd.}
2. v    Rixtje Bartels Jongsma, geboren op 25‑12‑1828 te Foudgum.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 22‑05‑1858 te Ferwerderadeel met Tjisse Pieters Teitsma, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 30‑04‑1830 te Blija, overleden op 29‑01‑1903 te Ferwerderadeel op 72‑jarige leeftijd, zoon van Pieter Franzes Teitsma en Jeltje Dirks de Vries.
3. v    Ytske Bartels Jongsma, geboren op 31‑08‑1832 te Westdongeradeel, overleden op 06‑11‑1846 te Westdongeradeel op 14‑jarige leeftijd.

 

Genealogie van Pieter Hendriks

I.1    Pieter Hendriks, overleden op 27‑09‑1807 te Oldeboorn.
Gehuwd op 15‑05‑1785 te Oldeboorn met Rigtje Gerbens.
Uit dit huwelijk:
1. m    Hendrik Pieters, geboren op 13‑02‑1786 te Oldeboorn, gedoopt op 02‑04‑1786 te Oldeboorn c.a. Overleden voor 1787.
2. v    Jitske Pieters, geboren op 13‑02‑1786 te Oldeboorn, gedoopt op 02‑04‑1786 te Oldeboorn c.a. Overleden voor 1795.
3. m    Hendrik Pieters Jongsma, geboren op 01‑10‑1787 te Oldeboorn, gedoopt op 11‑11‑1787 te Oldeboorn.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 25‑10‑1814 te Roordahuizum met Trijntje Sybrens Schuurmans, geboren rond 1788 te Friens, dochter van Sybren Wouters Schuurmans en Grietje Sybrens.
4. m    Gerben Pieters, geboren op 11‑02‑1791 te Oldeboorn, gedoopt op 20‑02‑1791 te Oldeboorn, overleden op 05‑12‑1808 te Oldeboorn op 17‑jarige leeftijd.
5. m    Jan Pieters, geboren op 30‑01‑1793 te Oldeboorn, gedoopt op 17‑02‑1793 te Oldeboorn, overleden voor 1800.
6. v    Jitske Pieters Jongsma, geboren op 05‑10‑1795 te Oldeboorn, gedoopt op 08‑11‑1795 te Oldeboorn.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 22‑12‑1821 te Utingeradeel met Hyltje Jacobs Verwer, geboren rond 1798 te Haskerdijken, zoon van Jacob Hyltjes Verwer en Minke Jans.
7. m    Jan Pieters Jongsma, geboren op 14‑07‑1800 te Oldeboorn (zie II.9).

II.9    Jan Pieters Jongsma, geboren op 14‑07‑1800 te Oldeboorn, gedoopt op 03‑08‑1800 te Oldeboorn, zoon van Pieter Hendriks (zie I.1) en Rigtje Gerbens.
Gehuwd op 46‑jarige leeftijd op 05‑05‑1847 te Idaarderadeel met Korneliske Frankes Frankena, geboren rond 1822 te Terhorne, dochter van Franke Johannes Frankena en Gerbrig Jans Veldstra.
Uit dit huwelijk:
1. v    Rigtje Jans Jongsma, geboren op 20‑06‑1847 te Terhorne.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 15‑01‑1873 te Idaarderadeel met Jacob Sipkes Visser, geboren rond 1846 te Grouw, zoon van Sipke Douwes Visser en Korneliske Boukes Dijkstra.

 

Genealogie van Fedde Roels

I.1    Fedde Roels.
Gehuwd op 03‑04‑1768 te Kortezwaag met Sytske Willems.
Uit dit huwelijk:
1. v    Martjen Feddes, geboren op 18‑10‑1774 te Compagnie onder Jubbega, gedoopt op 04‑12‑1774 te Hoornsterzwaag c.a. Overleden voor 1776.
2. v    Martjen Feddes, geboren op 15‑06‑1776 te Compagnie onder Schurega, gedoopt op 15‑09‑1776 te Hoornsterzwaag c.a.
3. m    Willem Feddes Jongsma, geboren op 30‑05‑1779 te Compagnie onder Jubbega, gedoopt op 29‑08‑1779 te Hoornsterzwaag c.a. Overleden op 12‑01‑1826 te Opsterland op 46‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 06‑05‑1815 te Gorredijk met Trijntje Jalkes Kalsbeek, geboren rond 1772 te Lippenhuizen, dochter van Jalke Kalsbeek en Jipkje Bonnes.
4. m    Haaije Feddes, geboren op 25‑10‑1782 te Compagnie onder Jubbega, gedoopt op 19‑01‑1783 te Hoornsterzwaag c.a.
5. m    Fedde Feddes, geboren te Lippenhuizen, gedoopt op 05‑06‑1786 te Kortezwaag.

 

Genealogie van Ferdinand Nannes

I.1    Ferdinand Nannes.
Gehuwd op 02‑05‑1779 te Nijega (HO) met Rinkje Heins.
Uit dit huwelijk:
1. v    Antje Ferdinands, geboren op 15‑09‑1781 te Kolderwolde, gedoopt op 23‑09‑1781 te Oudega (HO).
2. v    Popkje Ferdinands, geboren op 09‑10‑1782 te Oudega (HO), gedoopt op 13‑10‑1782 te Oudega (HO).
3. v    Aatje Ferdinands, geboren op 03‑11‑1784 te Oudega (HO), gedoopt op 14‑11‑1784 te Oudega (HO).
4. m    Hein Ferdinands Jongsma, geboren op 09‑10‑1786 te Oudega (HO) (zie II.4).
5. v    Attje Ferdinands de Jong, geboren op 29‑12‑1788 te Oudega (HO), gedoopt op 04‑01‑1789 te Oudega (HO).
Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 04‑09‑1823 te Hemelumer Oldeferd met Lubbert Eizes de Vries, geboren rond 1803 te Rotsterhaule, zoon van Eize Jeltes de Vries en Froukje Lubberts.

II.4    Hein Ferdinands Jongsma, praamschipper, geboren op 09‑10‑1786 te Oudega (HO), gedoopt op 29‑10‑1786 te Oudega (HO), overleden op 19‑03‑1841 te Nijega (HO) op 54‑jarige leeftijd, zoon van Ferdinand Nannes (zie I.1) en Rinkje Heins.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 29‑03‑1815 te Koudum met Teetske Herres de Jong, geboren rond 1792, dochter van Herre Gerrits en Liskje Sytjes.
Uit dit huwelijk:
1. v    Rink Heins Jongsma, geboren op 17‑09‑1815 te Nijega (HO).
Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd op 06‑03‑1845 te Hemelumer Oldeferd met Joannes Franz Adolph Coppenrath, geboren rond 1816 te Hövelhof, Ambt Delbruck (Pruisen), zoon van Jacob Coppenrath en Angela Maria Runte.
Gehuwd (2) op 34‑jarige leeftijd op 10‑07‑1850 te Gaasterland met Fokke Ages ten Brink, geboren rond 1815 te Tjerkgaast, zoon van Age Willems ten Brink en Sjoukje Jans Woudstra.
2. m    Jelle Heins Jongsma, geboren op 12‑11‑1817 te Hemelumer Oldeferd.
3. m    Ferdinand Heins Jongsma, geboren op 12‑10‑1819 te Nijega (zie III.5).

III.5    Ferdinand Heins Jongsma, schipper, geboren op 12‑10‑1819 te Nijega, zoon van Hein Ferdinands Jongsma (zie II.4) en Teetske Herres de Jong.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 13‑05‑1842 te Hemelumer Oldeferd met Arendje Pieters Klijnstra, geboren rond 1822 te Oudehaske, dochter van Pieter Jans Klijnstra en Hendrikje Jurjens de Roest.
Uit dit huwelijk:
1. v    Taetske Ferdinands Jongsma, geboren op 14‑09‑1842 te Oudega (HO).
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 29‑04‑1864 te Hemelumer Oldeferd met Eesger Harmens Jongsma, 27 jaar oud, koopman en winkelier, geboren op 07‑07‑1836 te Wijckel, zoon van Harmen Jacobs Jongsma, boer, en Grietje Eesgers Terpstra.
2. v    Henderikje Ferdinands Jongsma, geboren op 25‑08‑1845 te Nijega (HO).
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 16‑09‑1865 te Hemelumer Oldeferd met Albert Hilberts Akkerman, geboren rond 1842 te Luinjeberd, zoon van Hilbert Everts Akkerman en Hendrikje Albertus Bosgra.
3. v    Heintje Ferdinands Jongsma, geboren op 11‑12‑1848 te Nijega (HO).
4. m    Gerrit Ferdinands Jongsma, geboren op 16‑06‑1851 te Nijega (HO) (zie IV.6).
5. v    Rink Ferdinands Jongsma, geboren op 23‑05‑1857 te Nijega (HO), overleden op 05‑03‑1859 te Hemelumer Oldeferd op 1‑jarige leeftijd.

IV.6    Gerrit Ferdinands Jongsma, geboren op 16‑06‑1851 te Nijega (HO), overleden op 15‑01‑1938 te Sloten op 86‑jarige leeftijd, zoon van Ferdinand Heins Jongsma (zie III.5) en Arendje Pieters Klijnstra.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 04‑05‑1878 te Wymbritseradeel met Geeske Reitzes de Vries, geboren rond 1858 te Woudsend, dochter van Reitze Thijsses de Vries en Anna Catharina Pries.
Uit dit huwelijk:
1. m    Ferdinand Gerrits Jongsma, geboren op 24‑01‑1879 te Oudega (HO), overleden op 04‑01‑1880 te Hemelumer Oldeferd, 345 dagen oud.
2. v    Janke Gerrits Jongsma, geboren op 07‑11‑1880 te Nijega (HO).
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 25‑10‑1902 te Gaasterland met Jan Meines Bakker, geboren rond 1878 te Nijemirdum, zoon van Meine Jans Bakker en Jets Tittes Beuckens.
3. v    Arendtje Gerrits Jongsma, geboren op 06‑08‑1882 te Nijega (HO), overleden op 22‑02‑1966 op 83‑jarige leeftijd, begraven op 25‑02‑1966 te Sondel.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 13‑05‑1911 te Gaasterland met Gerrit Baukes Jongsma, 26 jaar oud, geboren op 07‑05‑1885 te Wijckel, overleden op 30‑07‑1960 op 75‑jarige leeftijd, zoon van Bauke Piers Jongsma en Sied Gerrits de Jong.
4. m    Ferdinand Hein Gerrits Jongsma, geboren op 06‑07‑1884 te Nijega (HO), overleden voor 1892.
5. m    Reitze Gerrits Jongsma, geboren op 03‑08‑1885 te Nijega (HO).
Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 16‑03‑1917 te Workum met Antje Trijntje Floris Grasman, geboren rond 1896 te Workum, dochter van Floris Grasman en Houkjen van Nussen.
6. v    Anna Catharina Gerrits Jongsma, geboren op 20‑08‑1888 te Nijega (HO), overleden op 02‑11‑1902 te Sloten op 14‑jarige leeftijd.
7. m    Ferdinand Hein Gerrits Jongsma, geboren op 06‑03‑1892 te Nijega (HO).
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 08‑07‑1915 te Lemsterland met Hendrikje Jans Hottenga, geboren rond 1891 te Lemmer, dochter van Jan Hottenga en Hinke Hazewindus.
8. m    Thijs Gerrits Jongsma, geboren op 24‑10‑1897 te Sloten (zie V.12).

V.12    Thijs Gerrits Jongsma, geboren op 24‑10‑1897 te Sloten, overleden op 28‑09‑1969 op 71‑jarige leeftijd, begraven te Sloten, zoon van Gerrit Ferdinands Jongsma (zie IV.6) en Geeske Reitzes de Vries.
Gehuwd ca. 1925 met Jetske de Jong, geboren op 09‑01‑1896, overleden op 10‑11‑1982 op 86‑jarige leeftijd, begraven te Sloten.
Uit dit huwelijk:
1. v    Elbrigje (Ellie) Jongsma, geboren op 09‑12‑1926 te Sloten, overleden op 30‑03‑2010 te Nijmegen op 83‑jarige leeftijd, begraven op 03‑04‑2010 te Nijmegen.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 28‑07‑1949 met Pieter (Piet) Vader, zoon van Cornelis Vader en Johanna Swennen.
2. m    Gerrit Jongsma, geboren op 04‑09‑1928 (zie VI.3).

VI.3    Gerrit Jongsma, geboren op 04‑09‑1928, overleden op 08‑06‑2005 op 76‑jarige leeftijd, begraven op 13‑06‑2005 te Balk, zoon van Thijs Gerrits Jongsma (zie V.12) en Jetske de Jong.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 03‑02‑1953 met H. Meinema.
Uit dit huwelijk:
1. v    Hiltje (Hilly) Jongsma, geboren ca. 1953.
2. v    Jetske (Jetty) Jongsma, geboren ca. 1955.
Gehuwd met Wim Gaasbeek.
3. v    Elly Jongsma, geboren ca. 1957.
Gehuwd met Johan Apperloo.
4. m    Thijs Jongsma, geboren ca. 1960 (zie VII.6).

VII.6    Thijs Jongsma, geboren ca. 1960, zoon van Gerrit Jongsma (zie VI.3) en H. Meinema.
Relatie met Karin van der Veld.
Uit deze relatie:
1. m    Huib Jongsma.
2. v    Femke Jongsma.

 

Genealogie van Klaas Willems

I.1    Klaas Willems.
Gehuwd op 22‑04‑1781 te Oudemirdum met Baukje Alles (Attes).
Uit dit huwelijk:
1. m    Willem Klazes, geboren op 18‑01‑1782 te Oudemirdum, gedoopt op 27‑01‑1782 te Oudemirdum, overleden voor 1783.
2. m    Willem Klazes, geboren op 09‑05‑1783 te Oudemirdum, gedoopt op 11‑05‑1783 te Oudemirdum.
3. v    Eelkjen Klazes de Jong, geboren op 10‑10‑1785 te Oudemirdum, gedoopt op 30‑10‑1785 te Oudemirdum.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 24‑05‑1815 te Koudum met Abe Jelles Dokkum, geboren rond 1786, zoon van Jelle Jans Dokkum en Froukje Abes.
4. m    Alle Klazes Jongsma, geboren op 07‑11‑1787 te Oudemirdum, gedoopt op 18‑11‑1787 te Oudemirdum.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 15‑12‑1816 te Hemelumer Oldeferd met Trijntje Jelles Dokkum, geboren rond 1790 te Oudega (HO), dochter van Jelle Jans Dokkum en Froukje Abes.
5. v    Gerbrig Klazes, geboren op 04‑01‑1790 te Oudemirdum, gedoopt op 10‑01‑1790 te Oudemirdum.

 

Genealogie van Rimmer Wigles

I.1    Rimmer Wigles, overleden voor 1811 te Oudega (HO).
Gehuwd op 30‑05‑1773 te Oudega (HO) met Jetske Durks.
Uit dit huwelijk:
1. m    Wigle Rimmers Jongsma, geboren op 30‑07‑1774 te Oudega (HO) (zie II.1).
2. v    Gooysche Rimmers, geboren op 09‑08‑1776 te Oudega (HO), gedoopt op 18‑08‑1776 te Oudega (HO).
3. m    Durk Rimmers, geboren op 01‑02‑1780 te Oudega (HO), gedoopt op 20‑02‑1780 te Oudega (HO), overleden voor 1783.
4. m    Durk Rimmers, geboren op 07‑07‑1783 te Oudega (HO), gedoopt op 20‑07‑1783 te Oudega (HO).
5. m    Anne Rimmers, geboren op 21‑01‑1786 te Oudega (HO), gedoopt op 05‑02‑1786 te Oudega (HO).

II.1    Wigle Rimmers Jongsma, landbouwer, geboren op 30‑07‑1774 te Oudega (HO), gedoopt op 31‑07‑1774 te Oudega (HO), overleden op 04‑02‑1834 te Hemelumer Oldeferd op 59‑jarige leeftijd, zoon van Rimmer Wigles (zie I.1) en Jetske Durks.
Gehuwd (1) op 28‑jarige leeftijd op 08‑05‑1803 te Oudega (HO) met Rieme Rimmers, overleden op 22‑07‑1809.
Gehuwd (2) op 42‑jarige leeftijd op 15‑11‑1816 te Koudum met Jeltje Klazes Jansma, geboren rond 1789 te Nijega (HO), overleden voor 1834, dochter van Klaas Jans Jansma en Grietje Meines.
Uit het eerste huwelijk:
1. v    Jetske Wigles Jongsma, geboren op 02‑03‑1804 te Oudega (HO), gedoopt op 08‑04‑1804 te Oudega (HO).
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 17‑05‑1829 te Hemelumer Oldeferd met Bauke Cornelis Kramer, landbouwer, geboren rond 1793 te Koudum, zoon van Cornelis Kramer en Grietje Mellius Thomea.
2. v    Ytje Wigles, geboren op 06‑11‑1806 te Oudega (HO), gedoopt op 23‑11‑1806 te Oudega (HO), overleden op 15‑04‑1807 te Oudega (HO), 160 dagen oud.
3. v    Ytje Wigles Jongsma, geboren op 04‑10‑1808 te Oudega (HO), gedoopt op 30‑10‑1808 te Oudega (HO).
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 28‑12‑1834 te Hemelumer Oldeferd met Klaas Meinses Bosma, geboren rond 1810 te Harich, zoon van Meinse Alles Bosma en Sjurdtje Klazes de Jong.
Uit het tweede huwelijk:
4. v    Grietje Wigles Jongsma, geboren op 07‑08‑1817 te Oudega (HO), overleden op 05‑06‑1870 te Sloten op 52‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 11‑12‑1836 te Gaasterland met Bauke Pieters Poppes, geboren rond 1814 te Balk, overleden na 1870, zoon van Pieter Baukes Poppes en Grietje Krijns Eppinga.
5. v    Akke Wigles Jongsma, geboren op 28‑04‑1819 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 22‑05‑1841 te Hemelumer Oldeferd met Durk Peekes Hogeboom, schipper, geboren rond 1820 te Nijega (HO), zoon van Peeke Karstens Hogeboom en Johanneske Durks van der Wal.
6. v    Klaaske Wigles Jongsma, geboren op 05‑10‑1821 te Oudega (HO).
Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 13‑05‑1847 te Hemelumer Oldeferd met Rimmer Peekes Hogeboom, geboren rond 1822 te Nijega (HO), zoon van Peeke Karstens Hogeboom en Johanneske Durks van der Wal.
Gehuwd (2) op 46‑jarige leeftijd op 21‑05‑1868 te Hemelumer Oldeferd met Jolle Siegers Meina, geboren rond 1815 te Langezwaag, zoon van Sieger Hendriks Meina en Annigje Meines Meina.
7. v    Durkjen Wigles Jongsma, geboren op 20‑03‑1824 te Oudega (HO).
Gehuwd op 18‑jarige leeftijd op 19‑02‑1843 te Aengwirden met Harmen Kornelis Otter, geboren rond 1822 te Luxwoude, zoon van Kornelis Harmens Otter en Antje Jans Loopstra.

 

Genealogie van Wietze Eelkes Jongsma

I.1    Wietze Eelkes Jongsma, boer, geboren rond 1764 te Harich, overleden op 08‑03‑1841 te Oosterzee.
Gehuwd op 05‑05‑1793 te Oudeschoot c.a. Echtgenote is Klaaske Jentjes, overleden voor 1841.
Uit dit huwelijk:
1. v    Fopjen Wytzes Jongsma, geboren op 13‑02‑1794 te Oosterzee, gedoopt op 09‑03‑1794 te Oosterzee.
Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 23‑10‑1825 te Lemsterland met Rinze Andries de Jong, geboren rond 1803 te Oosterzee, zoon van Andries Jans de Jong, turfmaker, en Japke Rinzes de Ruiter.
2. m    Jentje Wytzes Jongsma, geboren rond 1796 te Sintjohannesga (zie II.3).
3. v    Antje Wytzes Jongsma, geboren op 27‑02‑1801 te Oosterzee, gedoopt op 01‑03‑1801 te Oosterzee.
Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 17‑09‑1834 te Lemsterland met Albert Willems Mast, geboren rond 1810 te Langezwaag, zoon van Willem Jochems Mast en Jantje Harmens Maat.
4. m    Eelke Wytzes, geboren op 04‑11‑1803 te Oosterzee, gedoopt op 20‑11‑1803 te Oosterzee, overleden voor 1811.

II.3    Jentje Wytzes Jongsma, geboren rond 1796 te Sintjohannesga, overleden op 27‑12‑1871 te Delfstrahuizen, zoon van Wietze Eelkes Jongsma (zie I.1) en Klaaske Jentjes.
Gehuwd op 19‑01‑1838 te Schoterland met Lysbeth Harmens Broer (Broers; Broersma; Broerstra), geboren rond 1800 te Rotsterhaule, dochter van Harm Geerts Broer en Albertje Tjebbes.
Uit dit huwelijk:
1. m    Wytze Jentjes Jongsma, geboren op 14‑11‑1834 te Delfstrahuizen, overleden op 10‑09‑1911 te Schoterland op 76‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd op 15‑05‑1864 te Lemsterland met Nanke Barteles Kok, 26 jaar oud, geboren op 01‑06‑1837 te Delfstrahuizen, overleden op 26‑01‑1888 te Schoterland op 50‑jarige leeftijd, dochter van Bartele Symens Kok en Grietje Poppes Hepkema.
Gehuwd (2) op 53‑jarige leeftijd op 28‑10‑1888 te Schoterland met Tjeerdje Kobus van Dijk, geboren rond 1837 te Rauwerd, dochter van Kobus Tjeerds van Dijk en Nieske Tiedes Bakker.
2. m    Harmen Jentjes Jongsma, geboren op 28‑05‑1837 te Delfstrahuizen, overleden op 26‑07‑1837 te Schoterland, 59 dagen oud.
3. m    Lvl. kind, geboren op 14‑01‑1839 te Schoterland, overleden op 14‑01‑1839 te Schoterland, 0 dagen oud.
4. m    Klaas Jentjes Jongsma, geboren op 06‑09‑1845 te Echten, overleden op 25‑05‑1847 te Lemsterland op 1‑jarige leeftijd.

 

Genealogie van Jan Jacobs

I.1    Jan Jacobs.
Gehuwd op 11‑02‑1781 te Witmarsum met Sjieuwke Meinderts.
Uit dit huwelijk:
1. m    Jacob Jans Jongsma, geboren op 19‑09‑1788 te Witmarsum (zie II.1).

II.1    Jacob Jans Jongsma, geboren op 19‑09‑1788 te Witmarsum, gedoopt op 05‑10‑1788 te Witmarsum, zoon van Jan Jacobs (zie I.1) en Sjieuwke Meinderts.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 20‑08‑1814 te Witmarsum met Trijntje Gerbens Dijkstra, geboren 00‑00‑1792 te Schraard, dochter van Gerben Rintjes Dijkstra en Trijntje Lolkes.
Uit dit huwelijk:
1. m    Jan Jacobs Jongsma, geboren op 31‑03‑1815 te Witmarsum.

 

Genealogie van Ruurd Heerkes Jongsma

I.1    Ruurd Heerkes Jongsma, korfkijker, geboren rond 1741, overleden op 17‑08‑1826 om 12.00 uur te Harlingen.
Gehuwd op 22‑10‑1775 te Harlingen met Hendrikje Hendriks (Hendriena).
Uit dit huwelijk:
1. m    Heerke Ruurds, geboren op 02‑01‑1777, gedoopt op 19‑01‑1777 te Harlingen.
2. m    Hendrik Ruurds, geboren op 05‑03‑1778, gedoopt op 22‑03‑1778 te Harlingen, overleden voor 1780.
3. m    Hendrik Ruurds Jongsma, geboren op 17‑09‑1780 (zie II.1).
4. v    Grietje Ruurds Jongsma, geboren op 14‑02‑1786, gedoopt op 05‑03‑1786 te Harlingen, overleden op 05‑11‑1830 te Harlingen op 44‑jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16‑06‑1810 te Harlingen, gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 01‑07‑1810 te Harlingen met Jan Barendsma, werkman, overleden na 1830.

II.1    Hendrik Ruurds Jongsma, geboren op 17‑09‑1780, gedoopt op 01‑10‑1780 te Harlingen, overleden op 21‑05‑1823 te Harlingen op 42‑jarige leeftijd, zoon van Ruurd Heerkes Jongsma (zie I.1) en Hendrikje Hendriks (Hendriena).
Ondertrouwd op 21‑05‑1808 te Harlingen met Marijke Jolles Bakker (Maria), 33 jaar oud, turfvulster, geboren op 14‑03‑1775 te Harlingen, overleden op 24‑06‑1848 te Harlingen op 73‑jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. m    Ruurd Hendriks Jongsma, geboren op 09‑04‑1809 te Harlingen (zie III.1).
2. m    Jolle Hendriks Jongsma, smidsknecht, geboren op 21‑04‑1811 te Harlingen, overleden op 12‑07‑1882 te Wonseradeel op 71‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 08‑05‑1841 te Wonseradeel met Feikje Rientzes Stremler, geboren rond 1813 te Koudum, dochter van Rients Bokkes Stremler en Jaaytske Hettes.
3. v    Henderina Hendriks Jongsma, geboren op 29‑07‑1814 te Harlingen (zie III.6).
4. m    Rinse Hendriks Jongsma, geboren op 16‑07‑1818 te Harlingen, overleden op 17‑08‑1818 te Harlingen, 32 dagen oud.

III.1    Ruurd Hendriks Jongsma, grofsmidsknecht, geboren op 09‑04‑1809 te Harlingen, gedoopt op 23‑04‑1809 te Harlingen, zoon van Hendrik Ruurds Jongsma (zie II.1) en Marijke Jolles Bakker (Maria), turfvulster.
Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 10‑10‑1839 te Ferwerderadeel met Bregtje Jacobs Nijp, geboren rond 1816 te Ferwerd, overleden op 02‑11‑1846 te Oostdongeradeel, dochter van Jacob Christoffels Nijp en Sijke Sakes Boonstra.
Uit dit huwelijk:
1. v    Sijke Ruurds Jongsma, geboren op 19‑09‑1840 te Anjum, overleden op 01‑04‑1864 te Menaldumadeel op 23‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 23‑03‑1861 te Menaldumadeel met Haije Pieters Baltjes, geboren rond 1834 te Dronrijp, zoon van Pieter Haijes Baltjes en Antje Hanzes Riemersma.
2. v    Maria Ruurds Jongsma, geboren op 01‑08‑1842 te Oostdongeradeel.
3. v    Hendrikje Ruurds Jongsma, geboren op 28‑09‑1844 te Anjum, overleden op 21‑03‑1847 te Oostdongeradeel op 2‑jarige leeftijd.
4. m    Lvl. kind, geboren op 01‑11‑1846 te Oostdongeradeel, overleden op 01‑11‑1846 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

III.6    Henderina Hendriks Jongsma, wafelbakster, geboren op 29‑07‑1814 te Harlingen, overleden op 04‑08‑1881 om 16.00 uur te Franeker op 67‑jarige leeftijd, dochter van Hendrik Ruurds Jongsma (zie II.1) en Marijke Jolles Bakker (Maria), turfvulster.
Relatie (1) met N.N.
Gehuwd (2) op 31‑jarige leeftijd op 19‑11‑1845 te Amsterdam met Jan Ossentjuk, wafelbakker, geboren rond 1819 te Zuidhorn, zoon van N.N. en Grietje Lukas Ossentjuk.
Gehuwd (3) met Jan de Boer.
Uit de eerste relatie:
1. m    Carel Wilhelm Jongsma, geboren op 18‑08‑1844 om 22.00 uur te Rotterdam, overleden op 05‑09‑1844 te Amsterdam, 18 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2. m    Hendrik Ossentjuk, geboren 00‑01‑1848 te Amsterdam, overleden op 19‑07‑1848 te Zuidhorn.
3. v    Grietje Ossentjuk, geboren op 08‑07‑1849 te Utrecht.
4. v    Reinske Ossentjuk, geboren op 27‑08‑1850 te Voorburg, overleden op 27‑11‑1850 te Gorinchem, 92 dagen oud.

 

Genealogie van Rein Hessels Jongsma

I.1    Rein Hessels Jongsma, kleermaker, kleermakersknecht, geboren op 28‑03‑1788 te Franeker, overleden op 08‑11‑1859 te Balk op 71‑jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 05‑05‑1810 te Sneek, gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 20‑05‑1810 te Sneek met Marijke Pieters Bloksma (Bloxma), geboren rond 1789 te Sneek, overleden op 04‑01‑1827 te Sneek, dochter van Pieter Baukes Bloksma en Geertje Jans Lemstra.
Uit dit huwelijk:
1. v    Gatske Reins Jongsma, geboren op 26‑02‑1811 te Sneek, gedoopt op 24‑03‑1811 te Sneek, overleden op 12‑04‑1811 te Sneek, 45 dagen oud.
2. m    Hessel Reins Jongsma, geboren op 30‑01‑1813 te Sneek, overleden op 14‑02‑1813 te Sneek, 15 dagen oud.
3. m    Pieter Reins Jongsma, geboren op 15‑06‑1814 te Sneek.
4. v    Hinke Reins Jongsma, geboren op 31‑10‑1817 te Sneek, overleden op 28‑05‑1882 te Sneek op 64‑jarige leeftijd.
Gehuwd met Reitze Foekes Boschhakker (Boshakker), smidsknecht, geboren op 11‑05‑1823 te Sneek, zoon van Foeke Gelkes Boschhakker en Antje Reitzes de Boer.
5. v    Geertruida Reins Jongsma, geboren op 25‑08‑1820 te Sneek.
6. v    Gatske Reins Jongsma, geboren op 19‑06‑1823 te Sneek.
7. m    Hessel Reins Jongsma, geboren op 13‑08‑1826 te Sneek, overleden op 14‑11‑1830 te Sneek op 4‑jarige leeftijd.

 

 

Hits: 5875
Web Analytics